Gezondheid

5 soorten milieuvervuiling en hun definities

Schade aan ecosystemen, vervuild zeewater, een verzameling vervuilende rook in de lucht zijn slechts enkele voorbeelden van milieuvervuiling die steeds vaker wordt gevoeld. Als mensen die nog steeds afhankelijk zijn van de natuurlijke omgeving, moeten we natuurlijk manieren vinden om dit te voorkomen. Een manier om te beginnen is door meer te weten te komen over de definitie en soorten milieuvervuiling. Op die manier kunnen we ons beperken tot het niet doen van dingen die onze geliefde aarde in de toekomst kunnen schaden.

Definitie van milieuvervuiling

De definitie van milieuverontreiniging wordt uitgelegd in wet nr. 4 van 1982 betreffende de belangrijkste bepalingen van milieubeheer. Milieuvervuiling is het binnendringen van levende wezens, stoffen, energie en/of andere componenten in het milieu en/of veranderingen in de milieuorde door menselijke activiteiten of natuurlijke processen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de omgeving minder of niet meer conform de aanduiding. Zoals hierboven vermeld, kan milieuvervuiling worden veroorzaakt door natuurrampen of door onverantwoordelijke mensen. Voorbeelden van milieuvervuiling veroorzaakt door natuurrampen zijn:
 • Stof van vulkaanuitbarstingen
 • Stof en vuil van de grond geblazen door de wind
 • Scheutje zeezout
 • Organische uitstoot van planten
Ondertussen omvat door de mens veroorzaakte milieuvervuiling:
 • Restverbranding van stookolie (BBM) uit het voertuig
 • Fabrieksrook
 • Vuilnis dat in de zee zwemt
 • Afvoer van fabrieksafval in de rivier
 • Broeikasgasemissies van vee en landbouw

5 soorten milieuvervuiling

Milieuvervuiling kan worden onderverdeeld in vijf hoofdgroepen, namelijk luchtvervuiling, bodemvervuiling, watervervuiling, geluidsoverlast en lichtvervuiling.

1. Luchtvervuiling

Luchtvervuiling door fabrieksrook Luchtvervuiling ontstaat door een toename van de hoeveelheid schadelijke gassen en stoffen in de lucht, waardoor de kwaliteit van de lucht die we inademen achteruitgaat. Dus naast zuivere zuurstof blijven gassen met zogenaamd kleine hoeveelheden, zoals koolmonoxide, zwaveldioxide of stikstofoxiden, zich in de lucht ophopen. Voor mensen die in grote steden wonen, kan luchtvervuiling een dagelijks voedsel zijn geworden. De heldere maar grijze lucht door een opeenhoping van dichte rook is een veelvoorkomend gezicht. Hoewel vaak als normaal beschouwd, is luchtvervuiling in feite zeer schadelijk voor de mens van verschillende kanten, inclusief de gezondheid. Luchtvervuiling verhoogt het risico van een persoon op verschillende ziekten, zoals:
 • Zere ogen
 • Moeilijk om te ademen
 • longkanker
Lees ook:10 luchtzuiverende planten die thuis kunnen worden gekweekt

2. Bodemverontreiniging

Vervuiling van de bodem door plastic afval Bodemverontreiniging treedt op doordat afval, afval en ander industrieel afval zonder de juiste procedures in de grond wordt gedumpt. Als gevolg hiervan is de grond verontreinigd. Bodemverontreiniging kan optreden wanneer iemand zwerfvuil in een tuin of bos maakt, een oliemijn opent of land verandert in een vuilstortplaats. Van alles wat op de grond wordt gedumpt, neemt GFT het grootste deel in beslag. De volgende materialen zijn de meest voorkomende bronnen van bodemverontreiniging.
 • Papier en karton: 26% van het totale afval
 • Restjes: 15%
 • Restgras: 13%
Ondertussen is plastic afval de meest niet-biologische bron met 13% van het totale afval, gevolgd door rubber en textiel met 9,5% en metalen 9%. De rest, hout 6,2% van het totale afval, 4,4% glas en andere stoffen maar liefst 3%. We weten dus dat er heel veel bronnen van bodemverontreiniging zijn.

3. Watervervuiling

Watervervuiling is een voorbeeld van milieuvervuiling Watervervuiling is vervuiling die optreedt wanneer reststoffen of afval dat gevaarlijke chemicaliën, afval en andere voorwerpen bevat, in het water terechtkomen, of het nu zeeën, rivieren, meren of andere waterlichamen zijn. Vervuild water ziet er meestal troebel en stinkend uit. In dat geval kunnen we het natuurlijk gemakkelijk vermijden. Maar niet zelden is vervuild water nog helder en geurloos. Dit maakt dat we voorzichtiger moeten zijn. Want iets consumeren uit vervuild water kan verschillende ziektes veroorzaken, ook op de lange termijn. Er wordt zelfs geschat dat er elke dag ongeveer 4.000 kinderen sterven als gevolg van het consumeren van vervuild water. Je kunt ook ziek worden als je vis eet die in vervuild water leeft. Lees ook:Infectieziekten die kunnen optreden als gevolg van vuil water

4. Geluidsoverlast

Geluidsoverlast kan worden veroorzaakt door het geluid van claxons van voertuigen Geluidsoverlast kan optreden door geluid, waarbij de drempel wordt overschreden die voor mensen kan worden getolereerd. De maat voor geluidsruis wordt berekend met behulp van decibel. Voorbeelden van geluidsoverlast zijn:
 • Overmatig gebruik van autoclaxons
 • Het geluid van de bouwplaats
 • Vliegtuiglawaai op de luchthaven
 • Het geluid uit de luidspreker staat niet op de juiste plaats
 • Fabrieksmotorgeluid
Hoewel vaak onderschat, kan geluidsoverlast, als er niets aan wordt gedaan, verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals:
 • Gehoorstoornissen
 • Hoge bloeddruk
 • Spanning
 • Spraakstoornissen

5. Lichtvervuiling

Door lichtvervuiling is de rook in de lucht moeilijk te verdrijven.Lichtvervuiling treedt op als gevolg van licht van moderne technologie zoals lampen, waardoor de dag-nachtperceptie van levende wezens verandert, waardoor de balans van het ecosysteem wordt verstoord. Voorbeelden van de impact van lichtvervuiling op de natuur zijn:
 • Vogels fluiten op ongebruikelijke uren omdat ze 's nachts voor de gek worden gehouden door het felle licht
 • Dieren vinden het moeilijk om aan eten te komen door wisselende dag- en nachtschema's
 • Wetenschappers hebben moeite met het zien van sterren en de beweging van de lucht 's nachts
 • Verstoringen in groeipatronen van planten
 • De rook in de lucht die moeilijker te verdrijven is
Als mensen hebben we niet echt veel licht nodig. Uiteraard blijft het gebruik van verlichting noodzakelijk. Er zijn echter grenzen die moeten worden gevolgd. Doe de lichten uit als de zon nog kan schijnen. Dit komt omdat het gebruik van elektriciteit en brandstof om de nacht met lampen te verlichten, veel stookolie verbruikt, wat kan leiden tot de toename van andere verontreinigende stoffen. [[gerelateerde-artikel]] Milieuvervuiling is ons veelvoorkomend probleem. We moeten dus verschillende stappen ondernemen om de ernst ervan te voorkomen. We kunnen beginnen met de eenvoudigste, zoals afval op zijn plaats gooien, plastic afval verminderen, tot het overdag uitdoen van de lichten. Om verder te praten over het effect van milieuvervuiling op de gezondheid, kunt u ook: vraag het rechtstreeks aan de dokter in de SehatQ gezinsgezondheidsapp. Download nu op App Store en Google Play.